skip to Main Content
гиманзија корчагин скопје донација

Донација и соработка со СУГС Гимназија Корчагин

Холандската компанија Персонал Программер е активно вклучена во поддршката на проекти и иницијативи кои придонесуваат кон развојот на образование, култура и хуманитарната дејност во Република Македонија. Целите и начелата за донации и спонзорирање се интегрирани во деловната политика и стратегија…

Read more
Back To Top